ЖУРНАЛИСТИКА ДЕГЕН ЭМНЕ?

Журналистика кесип да, өнөр да болуп эсептелет, анткени журналисттер атайын көндүмдөргө таянып, жалпы стандарттарды тутунушат. Ошентип, медицина же юриспруденция...
Рубрикасыз