Окутуу программасы

Мектептин окутуу программасы эки негизги бөлүктөн турат:

  1. Журналисттик билим;
  2. Журналистикадан сырткары жалпы билим;

 

Окутуунун программасы:

МАРТ

16-март, ишемби, 10.00 – 12.30: Ж.Касаболотов – “Нукура кыргыз журналистикасынын зарылдыгы”.

19-март, шейшемби, 18.00 – 20.00: А.Осмонова – “Биомаданий ар түрдүүлүк коммуникациялары”.

26-март, шейшемби,  18.00 – 20.00: Э.Шүкүров – “Экологиялык аң-сезим жана азыркы заман”.

28-март, бейшемби, 18.00 – 20.00: М.Токоев – “Журналистиканын эл аралык стандарттары”.

30-март, ишемби, 10.00 – 12.30: Ж.Касаболотов – “Нукура кыргыз журналистикасынын тематикасы”.

АПРЕЛЬ

2-апрель, шейшемби, 18.00 – 20.00: Д.Исанов – “Чет тилиндеги кызыктуу контентти кыргыз тилинде көбөйтүү”.

4-апрель, бейшемби, 18.00 – 20.00: М.Токоев – “Он-лайн журналистиканын өзгөчөлүктөрү”.

6-апрель, ишемби, 10.00 – 12.30: Ж.Касаболотов – “Нукура кыргыз журналистикасынын эрежелери. Тыюулар”.

9-апрель, шейшемби, 18.00 – 20.00: Д.Исанов – “Көркөм жазуунун каражаттары”.

11-апрель, бейшемби, 18.00 – 20.00: М.Токоев – “Мультимедиялык аспаптар менен иштөө”.

13-апрель, ишемби, 10.00 – 12.30: Ж.Касаболотов – “Кыргыз тилиндеги материалдардын сүйлөм түзүлүшүндөгү маселелери”.

16-апрель, шейшемби,  18.00 – 20.00: М.Мусабаев – “Өзүңдү таануудан Дүйнө-Ааламды таанууга” (“Через познания себя к познанию Мироздания”).

18-апрель, бейшемби, 18.00 – 20.00: М.Токоев – “Мультимедиялык аспаптар менен иштөө. Уландысы”.

20-апрель, ишемби, 10.00 – 12.30: Ж.Касаболотов – “Орус грамматикасынын таасири. Типтүү каталар жана алардын классификациясы. Туура варианттар”.

23-апрель, шейшемби, 18.00 – 20.00: С.Кыдырмаева – “Көк асаба” коомдук-руханий гезитинин тажрыйбасы.

25-апрель, бейшемби, 18.00 – 20.00: М.Токоев – “Лонгридди жасоо. Таанышуу”.

27-апрель, ишемби, 10.00 – 12.30: Ж.Касаболотов – “Кыргыз журналистикасынын материалдарындагы стилистика. Материалды элге жакындатуунун жолдору”.

МАЙ

2-май, бейшемби, 18.00 – 20.00: М.Токоев – “Лонгридди жасоо. Практика”.

5-май, ишемби, 10.00 – 12.30: Ж.Касаболотов – “Терминдерди жана өздөштүрүлгөн сөздөрдү колдонуунун принциптери”.

11-май, ишемби, 10.00 – 12.30: Ж.Касаболотов – “Нукура кыргыз журналистикасынын лексикалык тыюулары (сөз маданияты)”.

16-май, бейшемби, 18.00 – 20.00: М.Токоев – “Журналистикадагы этикалык нормалар”.

18-май, ишемби, 10.00 – 12.30: Ж.Касаболотов – “Көркөм сөз каражаттарын колдонуу жана анын ыгы”.

25-май, ишемби, 10.00 – 12.30: Ж.Касаболотов – “Документ стили”.

 

Окуулар өтүлчү жер

Бишкек ш., Логвиненко көчөсү №55, Office №220

 

Байланышуу

Телефондор: 0558 72-87-78; 0702 80-50-70

Эл-почта: kokasabakg@gmail.com